BADAJCIE DUCHY CZESC  I

BADAJCIE DUCHY CZĘŚĆ  I

Obowiązek badania duchów w Kościele Bożym odnosi się zarówno do każdego indywidualnego chrześcijanina jak i do całego Kościoła, a szczególnie do osób opiekujących się trzodą Bożą.

Zaniechanie tego obowiązku ma zawsze katastrofalne skutki zarówno dla kościoła jako całości jak i dla

poszczególnych chrześcijan i ich rodzin.

Rozważmy bliżej polecenie dane przez apostoła Jana: "... badajcie duchy czy są z Boga, bo wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat" (I Jana 4/1).

Jako znak rozpoznawczy ducha, który nie jest z Boga, ap. Jan podaje, że ten duch nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. JEST TO DUCH ANTYCHRYSTA, którego zasadniczym celem jest przeciwstawienie się Duchowi Chrystusowemu i jeżeli nie rozpozna się go w porę, to zajmuje miejsce Ducha Swiętego. Jeżeli na czele kościoła stoi pastor i starsi, którzy mają dar rozpoznawania duchów i badają je czy są z Boga, to nie dopuszczą do tego, by duch antychrysta operował w kościele. Jeżeli nie ma takiej osoby (albo jest osamotniona i atakowana za wskazanie wpływu antychrysta) to wejście ducha antychrysta za kazalnicę jest tylko kwestią czasu.  Można się uratować od tego, jeżeli kościół jest organizacyjnie włączony w silny związek kościołów charyzmatycznych, gdzie jest obecnych 5 służb i 9 darów Ducha i wówczas bracia z silniejszych kościołów pomogą zlokalizować i usunąć osobę, którą używa duch antychrysta.  Pamiętajmy, że ten duch to duch anioła światłości, a jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości i potrafią mówić o Bogu, tle historycznym, miłości i uczynkach.

Ulubionym ich tematem jest omawianie cudzych grzechów i krytykowanie osób pomazanych Duchem Bożym. Dlatego bez nadprzyrodzonego daru rozróżniania duchów trudno wykryć takiego ducha. Moze nawet zdarzyc się, że osoba posiadająca ducha antychrysta piastuje stanowisko nauczyciela czy pastora sprowadzając przekleństwo na cały kościół.

 Kilka wskazówek co do rozpoznania ducha antychrysta.

Dzieląc się z własnego doświadczenia mogę podać kilka znaków rozpoznawczych ducha antychrysta.

 1)     JEST TO DUCH ZAPRZECZAJACY TEMU, ŹE JEZUS PRZYSZEDŁ W CIELE.

 Zaprzeczenie to odbywa się w pośredni sposób, poprzez podważenie ofiary ciała i krwi Chrystusa. Sińce i rany na Jego ciele uzdrowiły nas (Izaj.53/5 i I Piotra 2/24). Ponieważ uzdrowienie nie zawsze następuje natychmiast, duch antychrzsta wykorzystuje to nauczając, że wolą Bożą jest, żeby chrześcijanin chorował, by w ten sposób np. wzrósł duchowo. Na potwierdzenie tego przytacza się też często wypowiedzi różnych ludzkich autorytetów. Tymczasem Słowo Boże mówi wyraźnie, że sińce i rany Chrystusa uzdrawiają nas w 100%. Przyczyna braku uzdrowienia leży po stronie człowieka i sił ciemności, a nie po stronie Boga. Wolą Bożą w 100% jest uzdrowienie człowieka chorego, co bardzo wyraźnie pokazał Pan Jezus, kiedy był na ziemi. Ani Tymoteusz mający dolegliwości żołądkowe, ani Paweł głoszący w jednym wypadku ewangelię będąc chorym nie twierdzą, że wolą Bożą jest utrzymanie ich w tym stanie.

Wręcz przeciwnie Paweł mówi, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę naszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie (Fil.4/19). Właśnie brak tej chwały, brak obecności Chrystusa jest źródłem tego, że chorujemy i że mamy niezaspokojone potrzeby, bo NIE BADAMY DUCHOW, CZY SĄ Z BOGA I POZWALAMY BY DUCH ANTYCHRYSTA NAUCZAŁ NAS CO JEST WOLĄ BOŹĄ.

A więc widzicie, że przez podważenie tego, że sińce i rany Chrystusa uzdrawiają nas w 100% następuje podważenie tego, że Jezus przyszedł w 100% w ciele. 

Następnym obszarem podważenia tego, że Jezus przyszedł w ciele jest niemożność przebywania w obecności Bożej. Przez swoją krew i ciało Jezus Chrystus otworzył nam drogę do świątyni Bożej, byśmy przebywali tam w chwale i obecności Bożej (Hebr.10/19+20).  Niemożność dotarcia tam jest wynikiem działalności ducha antychrysta, który nie dopuszcza do wyznawania i praktykowania tego, że Pan Jezus poprzez swoje ciało otworzył nam drogę do obecności w chwale Bożej.

Następny skutek tego, że Jezus przyszedł w ciele jest to, że przez ofiarowanie Jego ciała jesteśmy uświęceni (Hebr.10/10).  Jeżeli czujesz się winny i niegodny, żyjesz w depresji i przygnębieniu i nie możesz się z tego wydobyć to jest to wynik działania ducha antychrysta, który zasłonił fakt, że to przez ofiarowanie ciała Chrystusa jesteś uświęcony(a), a nie przez dobre uczynki. Zrezygnuj z czytania i słuchania osób, które wyszukują błędy i potknięcia innych, potępiają i osądzają.  Wybierz te osoby,  które zwiastują ci dobrą nowinę, nauczają jak wejść w chwałę i obecność Bożą i są pełni entuzjazmu i zapału dla Pana!

2) JEST TO DUCH PRZECIWSTAWIAJĄCY SIE CHRZTOM I DAROM DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyczyna przeciwstawiania się jest oczywista: nastąpi rozpoznanie tego ducha, zdetronizowanie go i wprowadzenie Ducha Chrystusowego na należne mu miejsce!  Dlatego duch antychrysta stara się nie dopuścić do tego, by ktoś prawidłowo nauczał o chrztach i darach Ducha, a jeśli już ktoś zaczął nauczać to od razu nastąpi podważenie tej nauki i poddawanie jej w wątpliwość.  Oddzielenie kościoła od mocnych kościołów charyzmatycznych ułatwia przeciwnikowi Bożemu pracę i w rezultacie doprowadza do tego, że nikt w kościele nie jest w stanie nauczać o chrztach i darach Ducha Świętego.

A przecież chrzest w Duchu Świętym jest podstawą nauki o Chrystusie (Hebr.6/2) i trudno sobie wyobrazić nauczyciela, pastora czy starszego nieutwierdzonego w podstawach nauki o Chrystusie. Nic dziwnego więc, że zdarza się, że przejawy Ducha Świętego w zgromadzeniu takie jak: grupowe uwielbianie na językach, pląsanie, czy padanie nazywa sie wpływem świata, bądź szatana, a objawy ducha antychrysta takie jak: martwa cisza, przygnębienie i masowa plaga chorób i nieszczęść nazywa sie próbami ze strony Boga.

3) JEST TO DUCH ROZPOZNAWANY PO OWOCACH JAKIE PRZYNOSI

Najbardziej oczywiste dowody obecności antychrysta w kościele są widoczne w skutkach, jakie ponosi trzoda Boża. Pamiętajmy, że osoba używana przez ducha antychrysta jest często wilkiem w owczej skórze, którego celem jest kraść, zarzynać i wytracać. Po czym poznamy wilka w owczej skórze? PO OWOCACH! (Mat.7/15+16). Jezus przyszedł po to, aby owce miały życie i obfitowały. Wilk przychodzi, aby owcom zabrać życie i żeby zadać jak najwięcej cierpienia. Duch Chrystusowy przynosi błogosławieństwo, duch antychrysta przekleństwo. Na podstawie 5 Mojżeszowej rozdz.28 Derek Prince podaje m.in. takie znaki rozpoznawcze przekleństwa nad człowiekiem wierzącym:

  • chroniczne lub powtarzające się choroby, jak też takie, gdzie lekarze nie mogą znaleźć przyczyny,
  • problemy kobiece m.in. bezpłodność, czy skłonność do poronień,
  • rozpad małżeństwa i wyobcowanie dzieci w rodzinie,
  • niedostatek pieniędzy w długim czasie (ledwie starcza by związać koniec z końcem),
  • skłonność do wypadków (ciągle ty, bądź ktoś w twojej rodzinie ulega wypadkowi).

TO NIE JEST PRZYPADEK, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, CZY WOLA BOŹA! To są owoce działania ducha antychrysta! Jezus za nas stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Jeżeli usuniemy z kościołów wilki w owczej skórze i umieścimy Ducha Świętego na Jego właściwym miejscu, to Bóg zamieni przekleństwo na błogosławieństwo!

Apostoł Paweł ostrzegł starszych zboru w Efezie, że po jego odejściu spomiędzy nich samych powstaną przewrotni nauczyciele, skutkiem czego wejdą wilki drapieżne, by zabijać, kraść i niszczyć trzodę (Dz.Ap.20/29+30). Jeżeli było to możliwe za czasów apostolskich o ileż dzisiaj!

Aż dziw bierze, że traktuje się jako brata wilka w owczej skórze, który nie ma życia wiecznego a jest nosicielem przekleństwa dla całego kościoła. Mało tego wpuszcza się go za kazalnicę i wybiera do rady starszych! Ulubionym zajęciem takiego osobnika jest omawianie cudzych grzechów, krytykowanie i ostrzeganie przed kościołami i osobami namaszczonymi Duchem Świętym. I jak ta zatruta woda leje się zza kazalnicy, a owce ją piją, to i nasiąkają nią i powtarzają krytykę po domach i do innych chrześcijan, ściągając na siebie, swoją rodzinę i kościół przekleństwo. Nic dziwnego, że potem połowa kościoła jest chora i modlitwy o uzdrowienie nie pomagają, bo i jak Duch Boży ma uzdrowić, jeżeli krytykuje się osoby pomazane przez Niego.

Za czasów Elizeusza była w Izraelu w pewnej okolicy zatruta woda i niepłodna ziemia (II Król.II rozdz). Kiedy prorok wrzucił do niej sól, Pan powiedział: Uzdrowiłem tę wodę i nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć ani poronienie. Potrzebni są dzisiaj ludzie za kazalnicą i na ulicy, którzy są solą ziemi, których mowa jest zaprawiona solą, aby wodę zatrutą zamienić na wodę, która uzdrowi chore i poranione owce Pana i przyniesie obfite życie, pokój i radość w Duchu Świętym.

W jaki sposób Paweł rozprawiał się z wilkami w owczej skórze?

  • poprzez rzucenie na nich podwójnego przekleństwa za zwiastowanie innej ewangelii (Gal.1/8+9),
  • poprzez oddanie szatanowi, aby zostali pouczeni, że bluźnić nie wolno                   ( I Tym.1/20).

Oczywiście środki te mogła stosować osoba, która miała autorytet i służbę od Boga w tym zakresie.

 Mam dla was bardzo dobrą nowinę. Czasy wilków w owczych skórach kończą się! Obecnie Bóg odbudowuje przez Swego Ducha 5 służb i 9 darów w swoim Kościele!  Przez swoje wybrane naczynia BOtc "O" \f C \l 1tc "O" \f C \l 1G SAM SOBIE PRZYSPOSOBI KOŚCIOŁ PEŁEN CHWAŁY BEZ ZMAZY LUB SKAZY! (Ef.5/26+27) i nie będzie tam miejsca dla wilków, świń, psów, żmij i lisów! Nie będzie miejsca na choroby, poronienia, zmartwienia i smutek! Chwała Mu za to, że to już następuje! Przyjdź Panie Jezu!        

                  Opracował Roman Ciereszko - Styczeń 1999.

 

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]