KIM JESTESMY

Jesteśmy grupą polskich chrześcijan uczęszczających głównie do charyzmatycznych kościołów australijskich w:

 • Christian Life Centre w Castle Hill,
 • Christian Life Centre w Orchard Hills,
 • Christian Life Centre w Liverpool.

Bezpośrednią opiekę na Polską Misją Chrześcijańską sprawuje kościół w Castle Hill, gdzie nasza grupa jest jedną z licznych grup etnicznych zgromadzających się na osobnych nabożeństwach oprócz wspólnych spotkań w głównym kościele liczącym już ponad 7 tys. osób.

Celem działania grupy polskiej jest dotarcie z żywym Jezusem, który i dzisiaj zbawia, uzdrawia i uwalnia do Polaków zamieszkałych przede wszystkim w Sydney, jak i w całej Australii. Internet umożliwia nam również dotarcie do Polaków zamieszkałych w Polsce.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na wspólne spotkania charyzmatyczne organizowane przez polską misję w Sydney w dwie pierwsze soboty każdego miesiąca o godz. 18-tej! Warto przyjść i wspólnie zaśpiewać, pomodlić się, zobaczyć i usłyszeć ludzi, którzy zostali wyrwani z paszczy śmierci, zostali uwolnieni od nałogów i których życie uległo radykalnej zmianie dzięki spotkaniu z Jezusem.

MIEJSCE: 42A Ross Street, NORTH PARRAMATTA 2151.

CZAS: 18.00: Luty 7, 14; Marzec 7,14; Kwiecien 4, 18; Maj 2, 9; Czerwiec 6, 13; 2009

Do zobaczenia!

 ZAPRASZAMY NA WSPOLNE SPOTKANIA JAK ROWNIEZ DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

DEKLARACJA WIARY KOŚCIOŁA

Wierzymy:

 •  że Biblia jest natchnionym  і jedynym nieomylnym і autorytatywnym zapisanym Słowem Bożym. (II Tymoteusz 3: 16).
 •  że jest jeden Bóg, wiecznie żyjący w trzech osobach, Bóg Ojciec, Bóg Syn і Bóg Duch Święty. (Mateusza 28: 19; II Koryntian 13: 13).
 •  w Boskość Pana Jezusa Chrysusa, w Jego narodzenie się z dziewicy, w Jego bezgrzeszne życie,  w Jego zastępczą  pokutną śmierć,  w Jego zmartwychwstanie w nowym ciele,  w Jego wniebowstąpienie na prawicę Ojca, w Jego osobiste powtórne przyjście na ziemię w mocy і w chwale by rządzić przez tysiąc lat.
 • w błogosławioną nadzieję porwania Kościoła na spotkanie z Chrystusem. (I List do Tesaloniczan 4: 17).
 • w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak і niezbawionych,  jednych do wiecznego życia, innych do wiecznego potępienia. (Daniela 12: 2; Jana 11: 25-26; Objawienie Jana 21: 7- 8).
 • w jeden tylko środek oczyszczający nas z grzechu, przez skruchę i wiarę w oczyszczającą moc drogocennej krwi Jezusa Chrystusa. (Efezjan 1: 7).
 •  w odrodzenie się z Ducha Świętego, ktόre jest niezbędnie konieczne dla osobistego zbawienia. ( Jana 1: 3; 3: 3; I Piotra 1: 23).
 •  w moc uświęcania się przez Ducha Świętego, który zamieszkując w chrześcijaninie, daje możność żyć życiem świętym. (Galacjan 5: 16).
 • w chrzest Duchem Świętym opisanym w Dziejach Apostolskich 2: 4,  dany wszystkim wierzącym, którzy tego pragną i o to proszą. (Łukasza 11: 13).
 • w rzeczywistość ponadnaturalnego działania darów Ducha Świętego w czasach obecnych. (I Koryntian 12: 8-10; Hebrajczyków 2: 3-40).
 •  w odkupieńcze dzieło Chrystusa na krzyżu, dające uzdrowienie  ludzkiemu ciała w odpowiedzi na modlitwę wiary. (Izajasza 53: 4-5; Mateusza 8: 17).
 • w zachowywanie obrządków chrześcijańskiego chrztu przez zanurzenie dla wierzących і w  Wieczerzę Pańską (Mat. 28: 19; Dz.Ap. 2: 38; I Koryntian 11: 23-26).
Kontakt:
Jerzy Maniewski -   (61) 02 9670 5977
Roman Ciereszko - (61) 02 9890 2006
Andrzej Wielicki -   (61) 02 9829 6282Email - jmaniewski@polsong.org
[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]