ZBAWIENIE DARMO

ZBAWIENIE DARMO

ZBAWIENIE jest łaską, darem, nie można więc go nabyć.

Każdy może otrzymać ten dar, kto zdobędzie się na tyle zaufania dla Boga, że przyjmie go do swojego serca przez wiarę.

EWANGELIA jest bowiem zaofiarowana ci zupełnie za darmo, na zupełne

odpuszczenie grzechów, pokój z Bogiem i zbawienie wieczne. Weź tylko do ręki Nowy Testament i zacznij go czytać, a znajdziesz w nim takie oto poselstwo: "Łaską bowiem zbawieni jesteście, przez wiarę. A to nie pochodzi od was - Boży to dar, a nie z uczynków".

Również znajdziecie tam serdeczne zaproszenie Pana Jezusa:

"Pójdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię".

Tak że jak niemądry jest ten, który jedynie przez niewiarę odrzuca łaskę zbawienia i życia wiecznego, którą Bóg ofiarowuje zupełnie za darmo w Ewangelii. Możliwe jednak, że jeszcze nie słyszałeś o owym zbawieniu z łaski i nigdy nie czytałeś Pisma Świętego, ażeby osobiście przekonać się, na jakich warunkach można otrzymać zbawienie. O ile nie, to warto ażebyś postarał się dowiedzieć, co nam Bóg o tym powiedział.

A może wreszcie zachodzi i ta okoliczność,że znasz wprawdzie treść Ewangelii, ale nie mogłeś jej zrozumieć albo uwierzyć w nią. Nieczyste sumienie usiłuje przedstawić ci Boga, jako surowego sędziego ktory jedynie potępia.

Dla uspokojenia starasz się może niekiedy mówić sobie, że Bóg jest za dobry, by miał cię karać, ale nie możesz uwierzyć w to, ażeby cię kochał tak bardzo, by odpuścić ci grzechy i zbawić cię darmo, z łaski.

Zda ci się rzeczą zupełnie słuszną i naturalną,żełaski Bożej nie można otrzymać darmo, bo przecież obrażaliśmy Boga niejednokrotnie, byliśmy źli i  niewdzięczni.

 Sądzisz więc,że sprawiedliwość Boża wymaga, żełaskę trzeba nabyć sobie dobrymi uczynkami. Pan Bóg jednak nie myśli w ten sposób.Bóg jest miłością i pragnie pozyskać nas sobie poprzez miłość. Zbawienie bowiem, które Bóg darmo tobie ofiaruje już dawno zostało zapłacone, już dawno jest nabyte. Zostało zapłacone przez Tego, który za nas ofiarował Swoje życie na krzyżu. On zgładził nasz grzech. On zapłacił za nasze winy i występki.

"Albowiem Bóg tak umiłowałświat,że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miałżywot wieczny."

Teraz już zależy tylko od ciebie, abyś tęłaskę przyjął, a serce twoje napełni się miłością i radością, szczęściem i pokojem.

Kto jednak powątpiewa i w dalszym ciągu stoi bezczynnie, o tego obawiam sięże czeka go los zatwardziałych obywateli jerozolimskich, na których uskarżał się Pan Jezus takimi słowami : "Jeruzalem, Jeruzalem! Ile razy chciałem zebrać twoje dzieci, jak kura zbiera swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.Oto dom zostanie wam pusty".

 "A nie chcieliście!" - straszne to słowa oskarżenia, gdy się zważy,że padły one z ust miłosiernego Zbawiciela.

"Przeto, jeśli głos Jego usłyszycie - nie zatwardzajcie serc swoich."

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]