WIERZACY  I  MODLITWA

WIERZĄCY  I  MODLITWA

 

 I. MODLITWA

 II. RODZAJE I TYPY MODLITW

 1. Modlitwa zmieniająca rzeczy.

2. Modlitwa dziękczynna.

3. Modlitwa powiernicza.

4. Modlitwa oddania i uwielbienia.

 

III. SIEDEM STOPNI DO GŁĘBSZEGO ŻYCIA W MODLITWIE

 IV. SIEDEM STOPNI DO MODLITWY PRZYNOSZĄCEJ  REZULTATY

 

I. MODLITWA

 

1. Modlitwa jest fundamentem wszelkich chrześcijanskich posunięć.

 

a)      W zależności od naszych własnych możliwości, ludzkie wysiłki upadną, jeśli nie są oparte na modlitwie.

 Człowiek może posiadać naturalny talent, być bardzo wykształconym, ale jeśli będzie polegał na własnych zdolnościach, to przegra nie osiągnąwszy Bożego celu w swoim życiu.

 Wszystkie chrześcijańskie poczynania muszą być oparte na modlitwie i społeczności z Bogiem. Duch Święty który jest nauczycielem objawi mądrość Bożą w przezwyciężaniu każdej sytuacji.

 Bożą wolą jest abyśmy chodzili w Jego mądrości i byli owocni w każdej dziedzinie naszego życia. Owoce są rezultatem pomyślnej modlitwy.

 Hbr 13,21

Kol 1,9-10

 b) Zwykle brak modlitwy jest przyczyną niepowodzeń w chrześcijańskich przedsięwzięciach.

Jezus powiedział, że bez Niego nic nie możemy zrobić. Tak więc musimy mieć czas z Nim w modlitwie i w Słowie Bożym. Modlitwa zapewnia Jego obecność w naszym codziennym życiu i daje nam ponadnaturalne możliwości chodzenia zgodnie ze Słowem Bożym.

 1 Jn 5,4-5

 2. Bóg odpowiada na WIARĘ.

 Bóg odpowiada na Wiarę a nie na emocje czy potrzeby.

 Hbr 11,6

 Wiara przychodzi tedy ze słuchania a słuchanie przez Słowo Boże, tak więc jeśli chcemy modlić się skuteczną modlitwą wiary musimy bazować na Słowie Bożym. Boże Słowo jest odpowiedzią. “Odpowiedź” jest dobrym miejscem do rozpoczęcia modlitwy.

Rz 10,17

 

3. Modlitwa jest rozmową z Bogiem.

 Modlitwa jest czymś więcej niż proszeniem, jest to rozmowa z Bogiem.

Musimy wszędzie i nieustannie żyć w ten sposób - w kościele, w pracy, w domu.

 

4. Bądź charakterystyczny.

 Jeśli chcemy osiągnąć pożądane rezultaty, musimy modlić się określonymi modlitwami. Nasza modlitwa nie zmieni Boga, ale zmieni położenie i sytuacje, w której się znajdujemy.

 Z chwilą, kiedy skończyłeś modlitwę, skup się nad odpowiedzią, a nie na problemie.

 

5. Codzienna wspólnota z Bogiem.

 a) Dzięki modlitwie stajesz się silny.

 Kiedy masz społeczność z Ojcem, stajesz się mocnym nowym stworzeniem w Chrystusie. Buduje się twoje zaufanie dla Niego, które usuwa przeszkody w wierze.

IDŹ DO OJCA W IMIENIU JEZUSA i wiedz, że z tego powodu Bóg odpowie na biblijną modlitwę.

 b) Modlitwa przynosi pokój.

 Jeśli oddasz się pod Bożą opiekę, Jego POKÓJ zapanuje w twoim życiu. Doświadczysz  Jego OBECNOŚCI

i PROWADZENIA w twoim życiu.

 Jr 33,36

 

6. Duchowa broń zapewnia wyniki w modlitwie.

 a) Wierz w Imię Jezusa.

 W imieniu Jezus jest dostępna dla wierzącego nieograniczona moc. Jego Imię reprezentuje Jego charakter i misję. Kiedy modlimy się w Jego Imieniu, to niebiańskie środki i zasoby są gotowe i dostępne dla nas.

 1 Jn 3,23

b) Słowo Boże.

 

Słowo Boże w modlitwie jest Bożą częścią naszej modlitwy. Jak długo modlimy się zgodnie ze Słowem Bożym, na tyle mamy Bożą odpowiedź na naszych ustach. Modlitwa w oparciu o Słowo wprowadza Boga na scenę.

Żebranie czy posiadanie nadziei, że wszystko będzie dobrze, nie przyniesie wykonania.

Musimy zdać sobie sprawę (mieć wiarę), że zanim rozpoczeliśmy modlitwę, w Słowie Bożym była odpowiedź.

1 Jn 5,14-15

Mk 11,24

 

7. Duch Święty jest w nas.

a) Nasza gwarancja osiągnięcia pożądanych rezultatów w modlitwie.

Nasze modlitwy powinny być wznoszone do Ojca w Imieniu Jezusa a nie do Ducha Świętego. Duch Święty porusza się w modlitwie i wypełnia to, o co prosiliśmy.

W chwili kiedy modliliśmy się zgodnie z wolą Bożą, Duch Święty wkracza do akcji. On jest MOCĄ BOŻĄ, Jego mięśniem.

Ef  3,20

 

b) Obecność Boża.

 

Święty Duch przynosi Bożą obecność zamieszkującą  w naszym wewnętrznym człowieku i staje w jedności z naszym duchem. Możemy mieć prawdziwą wspólnotę z Bogiem dzięki Jego Duchowi. Musimy być bardzo uważni, aby nie zasmucać Ducha Świętego przez słowa czy czyny, bo postępowanie to powstrzyma Jego moc w naszym życiu.

 

1 Jn 4,16

Ef  4,29-30

 

 

8.Twój język kontroluje kurs twego życia.

 

a) Instrument duchowy.

   Prz 18,21

   Jk 3,10

 

Język ma ogromny wpływ na nasze życie duchowe. Zesputa, demoralizująca mowa tłumi Ducha Świętego i powstrzymuje Go przed działaniem w naszym życiu. List Jakuba 3,10 mówi, że słowa wypowiadane nadają kierunek życia.

Nasz język może przynieść błogosławieństwo albo przekleństwo, wybór zawsze zależy od nas.

 

b) Człowiek nie może powstrzymać języka.

 

Tylko Bóg może pomóc człowiekowi w pełni kontrolować swój język. Ponieważ Bóg może zmieniać to, co jest w ludzkim sercu, by gdy przyjdzie próba, tylko Słowa Boże wychodziły z naszych ust. To stanie się dzięki Duchowi Świętemu a nie naszym własnym możliwościom.

Jk 3,2-8.

 

9. Niewiara w modlitwie.

 

a) Wszystko oparte nie na Słowie Bożym.

 

Wiara wypowiada to, co Bóg powiedział w Słowie Bożym. Moc pracującej wiary wzrasta, kiedy przebywamy w Słowie Bożym. W ten sposób nasza modlitwa wchodzi w zgodność z Bożą wolą. Słowa wątpliwości i niedowiarstwa tylko stopują moc Bożą w życiu chrześcijańskim.

 

b) Człowiek o rozdwojonym umyśle nie otrzyma nic od Boga.

 

Wierzący musi być jednomyślny ze Słowem Bożym. Powinien myśleć tak, jak mówi Słowo Boże, a nie wahać się jak chorągiewka na wietrze pomiędzy wiarą a wątpliwościami. Człowiek o rozdwojonym umyśle nic nie otrzyma od Pana, ponieważ jego wiara nie jest oparta na na integralności Bożych obietnic.

Jk 1,6-8

 

c) Dwa typy Mądrości.

 

Na ziemi działają dwa typy mądrości – madrość pochodząca z góry, dająca pokój i łatwo dostępna i mądrość ziemska, która jest zmysłowa i demoniczna.

Mądrość pochodząca z góry to Słowo Boże.

 

Łk 11,49

 

Jk 3,17

 

Jeśli zamiast słowa “mądrość” wstawimy frazę “Słowo Boże” w  wersecie 17 z 3 rozdziału Listu Jakuba, to odczytamy:

Ale Słowo, które jest z góry, jest przede wszystkim czyste, następnie miłujące pokój, łagodne, ustępliwe, pełne miłosierdzia, dobrych owoców, nie stronnicze, nie obłudne.

 

II. RODZAJE MODLITW/ TYPY MODLITW.

Cztery główne rodzaje modlitw.

 

Są cztery główne rodzaje modlitw lub sposobów modlenia się w Nowym Testamencie.

 

a) Modlitwa zmieniająca rzeczy czy sytuacje.

b) Modlitwa Dziękczynna.

c) Modlitwa Powiernicza.

d) Modlitwa Dedykacji i Uwielbienia

 

1.Modlitwa zmieniająca rzeczy

 

Modlitwa ta ma zmieniać rzeczy a nie Boga. On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki.

 

Hbr 13,8

 

Jego Słowo jest ustabilizowane. Musimy znaleźć, co On w nim mówi, a następnie modlić się z wiarą i zgodnie ze Słowem.

Wiedząc, że modlimy się w lini Słowa Bożego, wiemy, że modlimy się zgodnie z Jego wolą, a to daje nam pewność, że otrzymamy to, czego pragnęliśmy. Jako obywatele Królestwa Bożego możemy  modlić się dokładnie i skutecznie, gdy mówimy z wiarą Słowo Boże.

 

Mk 11,24

 

W modlitwie zmnieniającej okoliczności są cztery główne kategorie.

a)      Modlitwa uzgodniona.

b)      Modlitwa związywania i uwalniania.

c)      Modlitwa petycji i prośby.

d)      Modlitwa wstawiennicza.

 

 

Bóg jest po naszej stronie. Prawo duchowe, które On ustanowił odnośnie modlitwy, działa na naszą korzyść. Wszystko, czego dokonał, jest po to, aby uwolnić nas z więzów szatańskich. Teraz jako wolni obywatele Królestwa Bożego możemy modlić się dokładnie i skutecznie mówiąc z wiarą Słowo Boże.

 

 

a)      Modlitwa uzgodniona

 

Aby była skuteczna, modlitwa musi bazować na Słowie Bożym.  Mk 11,23-24

 

Modlitwa oparta na tym, co “ktoś myśli”, że jest wolą Bożą, nic nie zmieni. Jego wola to Jego Biblia. On nie odpowiada poza jej granicami. Jest Bożym pragnieniem, byś był napełniony znajomością Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Bez mądrości opartej na Piśmie Świętym nie poznasz Jego woli.

 

Ps 119,89

 

Powinniśmy zawsze modlić się zgodnie ze Słowem. Jezus całe godziny spędzał na modlitwie do Ojca. Jego ziemska służba odzwierciedla moc modlitwy i Słowa. On nigdy nie zawiódł. Przez wszystkie strony Biblii Bóg był widoczny, ponieważ ktoś modlił się. Bóg już podjął decyzje.

 

Teraz czeka na nas. Kiedy zgodzimy się z jego Słowem, wtedy On jest w zgodzie z nami i da to, o co prosiliśmy. Zaspokoi wszystkie nasze potrzeby według bogactwa i chwały niebios. Biblia mówi, że wszystko o co poprosimy, otrzymamy jeśli będziemy w to wierzyć i On zaspokoi każdą naszą potrzebę. Jedyne, co może Go ograniczyć to nasza wiara. Nic nie jest za duże lub za małe dla Boga. Nie brakuje Mu możliwości, mocy czy bogactw.

 

Mt 18,19-20

 

Wyraz „zgodzać się” oznacza harmonizowanie albo symfonię. Podczas wykonywania symfonii wszystkie dostępne instrumenty grają w tym samym czasie. Jeśli dwoje ludzi coś uzgodnią, to jest tylko wtedy dobre, gdy aktywnie uczestniczą obie strony. Ta uzgodniona modlitwa może nie dać oczekiwanego rezultatu, gdy ktoś ma rozdwojony lub chwiejny umysł.

Musi być duchowa, umysłowa i fizyczna zgoda. Duchowa zgoda jest wtedy, gdy Słowo jest bazą dla modlitwy, gdyż Słowo jest Duchem.

 

 

Umysł jest polem bitwy. Tam rozgrywa się modlitewna bitwa, która jest wygrana lub przegrana. Możesz być w doskonałej zgodzie z kimś, a następnie dostawać negatywne myśli. Wtedy wszystko, co wynosi się ponad Słowo, trzeba odrzucić. Stałe odnawianie umysłu przez Pismo Święte da kontrolę nad negatywnymi myślami (na polu umysłowym).

 

 

 

Nie możesz modlić się inaczej niż czynić i być jednocześnie w zgodzie. Jeśli nie jesteś w całkowitej zgodzie, nic nie rób, bo tylko się zawiedziesz. Czytaj Biblię, aż dostaniesz objawienie. Wiara przychodzi przez słuchanie Słowa. Wtedy módl się z ufnością wiedząc, że jesteś w całkowitej zgodzie z modlitwą, którą się modliłeś. Słowo Boże zadziała!

 

To pokazuje moc harmoni i uzgodnienia jako przeciwieństwo niebezpiecznych konfliktów. Modlitwa nie będzie pracować, gdy jest konflit lub niewybaczenie.

 

Mk 11,24-26

Mt 18,19-20

Jn 6,63

 

b) Modlitwa Związywania i Uwalniania.

 

Są dwa prawa działające na ziemi - duchowe i naturalne. Gdy prawo duchowe zaczyna działać, zastępuje prawo naturalne. Dzieje się tak, gdy wierzący używają dany im Boży autorytet w sytuacjach, gdy zawodzą naturalne środki. Wprowadzają prawo duchowe na ziemi. Prawo naturalne zaś zamanifestuje to, co wykonało się w duchu.

To zależy od ciebie czy będziesz związywał, czy uwalniał. Niebo będzie czekać na naszą decyzję, ponieważ Bóg dał ludziom autorytet na ziemi.

Na początku Bóg przygotował dla człowieka ziemię i dał mu nad nią władzę. Człowiek oddał ją w ręce szatana. Po zwycięstwie i zmartwychwstaniu Jezusa nad szatanem dominacja i Jego moc została zwrócona człowiekowi. Jezus powiedział “idźcie”. Od tego czasu człowiek jest odpowiedzialny.

 

Cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie. To, na co pozwalamy na ziemi, ma miejsce w okręgach niebieskich. Tak więc jest konieczne mówić z wiarą Słowem Bożym, aby ustabilizować prawo duchowe na ziemi dla dobra wszystkich.

 

Musimy związać złe duchy i uwolnić usługujących aniołów.

W 10 rozdziale księgi Daniela widzimy aktywność szatana. Daniel był w materialnej Persji a anioł, który niósł odpowiedź dla niego, musiał staczać bój ze złymi duchami w duchowej Persji w okręgach niebieskich. Niebiańska armia aniołów musiała walczyć z upadłymi aniołami.

 

Zależy od nas związywanie i rozwiązywanie. Niebo będzie czekać na naszą decyzje, ponieważ mamy autorytet Jezusa na ziemi.

 

Mt 18,18

Dn 10,12-13

 

 

c) Modlitwa petycji i błagania.

 

Modlitwa to wiara, ufanie Bogu. Dlatego bardzo ważne jest modlitwa z wiarą. Tylko modlitwa przesiąknięta wiarą zmieni rzeczy w sposób jednomyślny z Bogiem.

 

Flp 4,6

 

Zanim podejdziesz do Bożego tronu łaski z twoimi prośbami i błaganiami, zdecyduj co zamierzasz przedłożyć. Wiemy przez czytanie Słowa, co mówi Bóg. Jest to Jego mądrość dana nam, byśmy wiedzeli, jak On myśli. Ponieważ On nigdy się nie zmienia, wiemy jak odpowie na naszą prośbę. 

 

 

 

 

 

Petycja jest formalnie napisaną prośbą. Prośbą o obronę. Idź do Słowa i przygotuj formalną prośbę. Napisz na papierze. Bądź gotowy. Zwracasz się do Boga wszechświata, twojego Niebiańskiego Ojca.  

Nie ma nikogo większego od Niego. Zobacz siebie uniżonego przed Nim a otrzymasz wszystko, o co poprosisz.

 

 

Nasze nastawienie i umysł muszą być odnowione przez Słowo. Musimy zmienić  nasze poprzednie pojęcia w stosunku do Boga, modlitwy i Bożego Słowa. Możemy czcić i mieć respekt przed Bogiem Ojcem, a jednocześnie nadal mieć z Nim społeczność  Nie musisz czuć się nieswojo w Jego obecności. Jest nazwany “Abba”, co znaczy “Tatusiu”.

Modlitwa nie jest tylko prośbą i wnoszeniem wiary, ale jest też otrzymaniem upragnionego rezultatu. Modlitwa jest uwielbianiem Ojca i dziękowaniem Mu, zanim jeszcze otrzymałeś. Wtedy na pewno dostaniesz.

Jn 5,14-15

 

 

d) Modlitwa wstawiennicza.

 

- Modlitwa wstawiennicza za innych.

 

Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą w czyimś imieniu. Dzięki tej modlitwie koncentracja jest nie na sobie, a na innych. Zaczyna tu operować prawo dawania i zbierania. Ponieważ ochoczo się wstawiasz, Bóg może Siebie pokazać mocniej w czyjejś sprawie. Ty otrzymasz głębsze życie modlitewne i bliższą relacje z Bogiem. On będzie współpracował z tobą wytrwale, bardziej niż dotychczas. Dzięki tego rodzaju modlitwom miały miejsce największe cuda.

 

 

 

Wyraz “chrześcijanin” oznacza “namaszczony”. Tu na ziemi  reprezentujemy Jezusa. Jesteśmy powołani do służby pojednania. Kiedy stajemy w przerwie między człowiekiem a Bogiem, wielu może przyjść do poznania prawdy i Duch Boży pokaże im drogę zbawienia przez przyjęcie Jezusa jako Pana.

 

 

2. Jezus jako nasz wstawiennik.

 

Jezus założył zbroję Bożą i często wstawiał się za innymi. My też musimy założyć całą zbroję opisaną w liście do Efezjan 6.  On często modlił się godzinami a czasami nawet nocą  za ludźmi. Dlatego cały czas miał rezultaty. Służba wstawiennicza umożliwia ludziom pojednanie z Bogiem i doprowadza ich do nowonarodzenia. Biblia mówi, że Jezus nieustannie wstawia się za nami. Jego wstawiennictwo nie ustało, kiedy zasiadł po prawicy Ojca. Wręcz przeciwnie, nadal wstawia się za wierzącymi.

 

Iz 59,16-17

Ef 6,10-18

3.  Wstawiennicza modlitwa łączy wiernych.

 

Po zmartwychwstaniu ukazał się uczniom i powiedział: IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ WSZELKIEMU STWORZENIU. Jest to nakaz. Od tego czasu każdy wierzący jest włączony w ten nakaz – powiedzieć światu o Jezusie. Wszyscy jesteśmy powołani do dzielenia się Dobrą Nowiną o Jezusie.

 

Wstawiennictwo połączy cię z innymi i zmieni kierunek ich życia. Jezus dał Ciału Chrystusowemu możliwości chodzenia w zwycięskim życiu ponad zasadzkami diabelskimi. On wyposażył każdego wierzącego w broń, aby mogli niszczyć dzieła diabelskie.

 

Ef 6,10-17

 

 

 

 

 

4. Wstawiennicza modlitwa może oddziaływać na człowieka lub świat.

 

Modlący się wierzący może oddziaływać na człowieka, miasto, naród i świat, ale musi modlić się w określony sposób. Wtedy dopiero jest gotowy iść do świata. Ponieważ modlił się, moc Boża pójdzie przed nim i będzie nad nim. Wyłożone Słowo będzie miało autorytet. To, co powie, będzie odpowiedzią dla wielu i przyjdą do poznania prawdy.

 

Módl się zanim pójdziesz. Pozwól Duchowi przygotować twoich sluchaczy do otrzymania. Wszystkie główne wylania Ducha Świętego poprzedziły modlitwy. Podczas kazania Piotr w dniu piędziesiątnicy wszyscy modlili się zgodnie i z oddaniem, a to spowodowało wylanie Ducha Świętego

 

Dz 1,14; 2,1

 

5 Jezus uczył uczni wstawiennictwa.

 

Łk 11,5-8

Jest w tych wersetach kilka rzeczy do wynotowania. Człowiek prosi o chleb dla przyjaciela. Człowiek posiadający chleb nie chciał  go dać. Była północ, ale proszący człowiek nie poddał się. Nigdy nie poddawaj się w prośbie.

 

Bóg zna swoje dzieci. Kiedy wstawiasz się za grzesznikiem, odwiedzasz diabelskie terytorium. Jesteś w potyczce z królestwem ciemności. Musisz zastosować modlitwę związującą, a następnie kontynuować wstawianie się. Nigdy nie poddawaj się, nawet, gdy jest północ. Módl się w duchu i używaj modlitwy innymi językami.

 

 

 

Jezus przebywał w bliskiej społeczności z Ojcem. Wypełnił służbę wstawienniczą. Nigdy nie wahał się zareagować. Spędzał dużo czasu na wstawiennictwie. Był przygotowany na to by widzieć, że człowiek otrzymuje od Boga. On w ten sam sposób widzi ciebie.

Mk 1,40-41

 

2. Modlitwa Dziękczynna.

 

Bóg jest wierny…Na Jego Słowie można polegać. Jeśli jesteśmy w Wierze (wierząc otrzymujemy),  to nie musimy czekać na manifestacje w świecie naturalnym, aby dziękować Bogu za odpowiedź na naszą modlitwę.

 

Wiara wymaga dziękczynienia i uwielbienia Boga. 

Dziękczynienie jest  integralną częścią naszego życia modlitewnego.

Flp 4,6

 

 

W uwielbianiu jest potężna moc.

 

Uwielbianie nie jest wymyślone po to, byśmy mogli się chełpić w Bogu. Biblia mówi, że moc i wychwalanie idą w parze. Bóg mieszka w chwale swego ludu.

 

Mt 21,16

 

3.Modlitwa powiernicza.

 

Modlitwa powiernicza wyraża twoją opiekę, troskę i bojaźń Bożą. Powierz wszystko Jemu z ufnością i bądź spokojny, gdyż Jego Słowo wykona pomyślnie to, z czym je wysłał.

 

Dobrą ilustracją powierzania swojej troski jest rzucenie do kogoś kluczyków samochodowych. Klucze nadal istnieją, ale nie są w twoim posiadaniu. Jeśli będziesz o nie poproszony, nie masz ich, aby ponownie dać. Jeśli poprosisz o nie, możesz otrzymać je z powrotem.

Flp 4,6-8

1 Pt 5,7

2 Ko 10,5

 

4.Modlitwa oddająca i uwielbiająca.

 

Boża wola i zamiar w stosunku do ciebie.

 

Modlitwa oddająca i uwielbiająca jest modlitwą przynoszącą twoją wolę jednomyslnie z wolą Bożą. To przyniesie sukces w każdej sytuacji. Nie odnosi się to do sytuacji, kiedy znamy wolę Bożą z Bibli, np. uzdrowienie, w tym przypadku wiemy ze Słowa, że Bożą wolą jest uzdrowienie chorych.

 

4. Kluczem do głębszej modlitwy jest celowość.

A. Działamy według nowotestamentowych zaleceń:

 

Bóg udostępnił nam bogactwa swego Królestwa. W Jezusie mamy do Niego bezpośredni dostęp.W celu większej celowości musimy wykonać 4 kroki:

 

1.Prosić w IMIENIU JEZUSA - Jn 16,23

2.Wierzyć, że otrzymamy  - Mk 11,24

3. Kiedy przystępujesz do modlitwy, wybacz wszystkim – Mk 11,25

4. Polegaj na Duchu Świętym, który jest w tobie – Rz 8,26

 

III. SIEDEM KROKÓW DO GŁĘBSZEGO ŻYCIA MODLITWNEGO.

 

1.Wierzący powinien zawsze się modlić a nie walczyć. Modlitwa nie jest tylko środkiem w sytuacjach awaryjnych czy też, gdy jesteśmy w jakiejś potrzebie. Konsekwentne życie modlitewne usunie słabość w chwili wystąpienia problemu. Będziemy zwycięzcami. Nie będziemy ulegać w czasie prób czy pod naciskiem.

Ciągła modlitwa rozwija życie modlitewne. Słowo Boże i Rzeczy Boże zawsze powinny być w naszych myślach. Im więcej poświęcamy uwagi Słowu, tym bardziej celna jest nasza modlitwa.

Kiedy uświadomimy sobie, że Bóg jest wierny i że zawsze odpowiada, będziemy pewni w modlitwie. Zawsze musimy mieć to na uwadze, by modlić się jednomyślnie ze Słowem.

Możemy związać Bogu ręce, jeśli nie modlimy się z wiarą odpowiadajacą Jego Słowu.

Łk 18:1

1 Ts 5:17

1 Pt 3:12

 

2. Nieścisła modlitwa przeszkadza Bogu.

 

Wiele razy przez niewłaściwą modlitwę otwieramy drzwi szatanowi i winimy Boga za niepowodzenie. Wtedy zrywamy z Nim społeczność i Bóg staje się problemem. Bardzo ważne jest rozpoznać, że Słowo Boże, modlitwa wiary nie tylko przynoszą rozwiązanie dla twoich pragnień, ale też potęgują i rozwijają twoją społeczność z Ojcem. Twoja komunikacja z Nim staje się otwarta i jasna.

 

 

3. Modlitwa za wszystkich ludzi.

 

Boża wola odnośnie modlitwy za wszystkich ludzi jest wyrażona w 1 Liście do Tymoteusza 2:1-2 :

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za prezydentów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.

 

Bożą Wolą odnośnie naszych rządów jest to, byśmy jako wierzący gorliwie wstawiali się za nimi, mają bowiem one autorytet zgodnie z Pismem Świętym. Będziemy żyć w pokoju i pobożności, a Boże Słowo będzie zwyciężać w naszym narodzie.

 

1 Tm 2,11

Rz 13,1-4

Prz 21,1

 

 

4. Modlitwa w duchu w celu własnego budowania.

Modlitwa w duchu ma szczególny wpływ na naszego własnego ducha. Można to porównać z ładowaniem baterii. Ładujemy się mocą, abyśmy mogli stać niezachwianie na gruncie Pisma Świętego.

Jd 20

Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym.

 

Zazwyczaj myśli, które przychodzą do głowy,  gdy zaczynamy modlić się w duchu, są wątpliwościami co do udziału w niej Boga. Jesteś dzieckiem Bożym ochrzczonym Duchem Świętym a to, co robisz jest naprawdę z Boga. Duch Boży odnowił twojego ducha przy nowonarodzeniu. On jest w tobie podając ci, jak się modlić. Módl się w duchu z wiarą, a rezultaty będą znakomite. Buduj swojego człowieka wewnętrznego codzienną modlitwą. Twoje życie modlitewne będzie mocniejsze każdego dnia, jeśli będziesz spędzał czas modląc się swoimi niebiańskimi językami.

 

 

5. Siedem kroków do głębszego życia modlitewnego.

 

a) Proś Ojca w imieniu Jezusa (nie w celu dyskredytacji Jezusa). Jn 16,32

b) Wierz, że otrzymasz. Mk 11,24

c) Gdy zaczynasz modlitwę, wybacz

każdemu jego przewinienie. Mk 11,25

d) Poddaj się Duchowi Świętemu w modlitwie. Rz  8,26; 1 Ko 14,14

e) Wstawiaj się za innymi. 1 Tm 2,1

f) Módl się w Duchu w celu własnego budowania. Jd 20;  1 Ko 14,4

g) Kiedy modlisz się w Duchu, módl się o tłumaczenie języków. 1 Ko 14,13

 

 

 

B. Modlitwa oparta na Biblii jest modlitwą zgodną z wolą Pana Jezusa.

Jr 1,12.

1 Jn 3,22; 5,14-15

IV.SIEDEM KROKÓW MODLITWY PRZYNOSZĄCEJ REZULTAT.

 

1. Modlitwa musi bazować na Piśmie Świetym.

 

Modlitwa musi być oparta na Biblii. Ważne aby była właściwa. Biblia daje odpowiedź  w miejsce problemu. Jest fundamentem dla wiary.

 

Hbr 4,13 tłumaczy, że wszystko jest otwarte dla oczu Boga. Słowo Boże ma odpowiedź na każdy problem. Dzieki wiernemu trzymaniu się Słowa, problem skończy się, a odpowiedź weźmie górę. Wierzący muszą podejść do TRONU ŁASKI oraz otrzymać miłosierdzie i łaskę w okresie potrzeby. Nie możemy mówić, że „mam nadzieję“ na otrzymanie pomocy.  Mówimy, że otrzymaliśmy pomoc.

 

Pismo Święte nie jest tylko książką, jest ono Jego prawością. Jest Jego zobowiązaniem. Wiara nie może bazować na uczuciach. Pismo Święte jest prawdą niezależnie od naszych uczuć. Ono nigdy się nie zmieni. Nasze emocje muszą być podporządkowane Słowu, co umożliwi nam kontrolę okoliczności i sytuacji wokół nas oraz pozwoli prowadzić zwycięskie życie.

Hbr 4,13-14.

 

2. Rezultaty wprowadzania Słowa w życie.

 

Wierzący, który zdecyduje się działać zgodnie ze Słowem Bożym, będzie miał wyniki, o których ono mówi. Przed modlitwą należy sprawdzić w Biblii, co Bóg mówi o takiej sytuacji. Powinniśmy medytować nad Słowem, co umożliwi Duchowi Świętemu pokazanie rozwiązania danej sytuacji. Rozważanie jest jak sianie ziarna - bez siewu nie ma zbiorów. Gdy znajdziesz Bożą wolę dla danej sytuacji i rozważysz Jego obietnice,  da ci to komfort w deklarowaniu z wiarą obietnic i będziesz spokojnie czekać na rozwiązanie. Pozwolisz Słowu Bożemu, które jest odpowiedzią, na zmianę twojego myślenia. To zaś, o co się modliłeś, będzie bardziej realne niż to, co widzisz oczami.

 

 

Modlitwa nie zmieni Boga, gdyż On wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wierzący współpracujący z Bogiem może deklarować Słowo Boże z wiarą i zmusić okoliczności czy objawy do dostosowania się do woli Bożej czy Jego Słowa.

 

1 Jn 5,14

Iz 55,11

 

3. Nie dopuść wątpliwości do świadomości.

 

Nie pozwól wątpliwości i strachowi dominować w myślach. Twój komfort jest w Bogu. Są to Jego zdolność i możliwość czynne w Tobie, jako w wierzącym. Nie możemy zatrzymać myśli. Gdy je otrzymamy i rozmyślamy nad nimi, tworzą one twierdzę. Czytanie Słowa przynosi poznanie Boga. Myśli przeciwne do Słowa  to te, które próbują wywyższyć siebie nad Słowo.

Twój umysł jest pod kontrolą, gdy twój duch rządzi i poddaje wszystkie myśli Chrystusowi.

 

2 Ko 10,5

 

4. Zobacz siebie zwycięskiego a nie przegranego.

 

 

Zobacz siebie zwycięskiego. Kiedy Słowo będzie przed twoimi oczami, będziesz widział zwycięstwo. To zmieni całe twoje wewnętrzne nastawienie. Duch Święty objawi Boże Słowo twojemu duchowi. Wiara będzie miała otwarte drzwi do działania, ponieważ będziesz widział siebie w upragnionych rzeczach, postępując tak, jak byś je miał.

 

Prz 4,21

Rz 12,2

5. Świadcz o tym, w co wierzysz.

 

Świadczenie jest deklarowaniem bazującym na osobistej wiedzy. Duch Święty przez objawienia Słowa czyni je osobistym dla wierzącego. Wtedy świadczy się z wiarą i mocą. Wierzący świadczy zgodnie z prawdą o cenie, która została zapłacona za człowieka przez zastępczą ofiarę Jezusa. Bóg zaakceptował Jezusa jako ofiarę, tak więc każdy człowiek powinien zaakceptować Jego i Jego ofiarę.

 

Ps 107,2

 

6. Włącz się w pomaganie innym.

 

Wiara pracuje kiedy jest aktywna w miłości.

 

Kiedy dzielisz się zbawieniem Pana, to miłość Boża będzie przepływać na innych.

 

Gal 5,6

 

 

7. Dostawać przez dawanie.

 

Stanie w pozycji dawcy stawia nas w pozycji, w której możemy otrzymywać. Nie jest to ustępowanie, a rozdawanie w miłości. Bóg szuka tych, którzy wprowadzą jego Słowo do działania. Wierzyć Słowu Bożemu znaczy wierzyć, że otrzymamy gdy dajemy (siejemy), ponieważ ono tak mówi. Kiedy potrzebujesz uzdrowienia, mów do chorych o Bożym uzdrowieniu. Kiedy będziesz dzielić się tym w duchu miłości, ludzie będą otrzymywać objawienia Słowa.

Dawać znaczy kochać. Bóg jest miłością. On tak ukochał świat, że dał swego jedynego Syna. Ludzkość została przywrócona do społeczności z Bogiem przez Jezusa, którego On dał.

W Starym Testamencie działał w ten sposób Dawid. On powiedział do olbrzyma „to jest dzień, w którym Pan wydał cię w moje ręce”. Zwycięstwo, jakie odniósł, było efektem jego słów, które wprowadził w czyn.

 

Bóg pokazał swoją wolę i chęci wykupienia ludzkości idąc na krzyż. Zasłonił tym widmo ludzkiej egzystencji. On oddał wszystko co miał. To nie ma nic wspólnego z czekaniem na Boga. On dokonał wszystkiego, co miał zrobić.Wierzący z kolei muszą to odebrać i wziąć dla siebie, to w co Bóg ich zaopatrzył.

 

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]