UWALNIANIE

UWALNIANIE WIĘŹŃÓW.

    NOWONARODZONY Chrześcijanin z Ducha Bożego nie może być opętany (zamieszkały) przez demona, lecz może być dręczony przez niego і jeżeli nie może poradzić sobie z tym to może doprowadzić do opętania(pozyskania).

BÓG WSZECHMOGĄCY chce uwolnić więźńów. Prawdę tą potwierdza Biblia. Jest to nakaz naszego Pana. Ostatnie Jego słowa wypowiedziane przed wniebowstąpieniem są zawarte w Ewangelia.Marka 16/15-18:

   Idąc na cały świat, głoście ewangielię wszelkiemu stworzeniu.

   Kto uwierzy і ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy   będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły, tym którzy uwierzyli:

   W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.(Mat.10/8,Łuk.9/1,Mk.6/7).

Pamiętaj, że aniołowie reagują tylko na modlitwy zgodne ze Słowem Bożym і to wypowiadane głośno. Także diabeł jako upadły anioł może być wyrzucony przez modlitwę wypowiedzianą głośno w imieniu Jezusa Chrystusa.

Przy nowonarodzeniu otrzymałeś od Boga NOWEGO DUCHA, ale twoje ciało і dusza (tj.umysł emocje і wola) są wciąż niezmienione. One  zmieniają się z czasem przemieniane poprzez Słowo Boże і osobistą relacię z Jezusem. Brak tego Słowa Bożego і społeczności z Jezusem otwiera drzwi demonom. Jesteś wtedy bardziej skłonny do grzechu. Gdy grzech zniszczy twoją relację z Bogiem, Duch Święty odchodzi. Kiedy wyrzucony demon zobaczy że “dom jest pusty” wraca і bierze z sobą 7 demonów gorszych (Mat.12/43,Łuk.11/24) і wtedy jest trudniej go wygonić.

Jest tylko jeden diabeł, ale jest dużo złych duchów і demonów. Diabeł znaczy OSKARŻYCIEL. Demony są pracownikami і manifestują złego ducha pod kontrolą mocarza (Mat.12/29, Mk.3/27, Łuk.11/21).

Bożą wolą jest aby jego dzieci chodziły w wolności і wiedziały jak wyganiać demony. Bóg mówi aby zacząć od mocarza a wtedy te słabe zostaną wymiecione.

Demony chodzą, mówią, pociągają je rzeczy reprezętujące świat poprzez wzrok, dźwięk і zapach. Tak więc bądź uważny w jakie fizyczne obiekty albo zajęcia jesteś zaangażowany. Do uwolnienia potrzebna jest zgoda danej osoby.

Gdy Bóg powiedział:”wierz we mnie a będziesz zbawiony” to miał na myśli nie tylko umysłowe zaakceptowanie tego faktu, ale zrobienie kroku do przodu і działanie.”Wierzyć” po grecku znaczy zrobić krok do przodu і działać.

Wiara uruchamia działanie.

Grzeszny człowiek może coś robić w imieniu diabła і nie zdawać sobie sprawy że w to wierzy. Np: Gdy idźe ktoś do wróżki z ciekawości albo dla zabawy, myśli że nie robi nic złego і to jest tylko niewinna zabawa to jest w dużym błędzie. To że poszedł tam już świadczy o tym, że wierzy і zrobł pierwszy krok w kierunku otwarcia się na siły ciemności. Grzech ten  nie będzie widoczny natychmiast, albo nie będzie miał tej samej wagi jak słowne danie autorytatu diabłu, ale są to drzwi które on użyje aby go zniszczyć. Ta zabawana akcja faktycznie jest wyciągnięciem ręki w kierunku szatana. Proszę zapamiętać,że jest on bardzo niegrzecznym gościem (Jan 10/10) przychodzi tylko po to,by kraść zarzynać і wytracać), raz zaproszony niechętnie opuszcza (jak myśli) swój dom. Trzeba go potem wyrzucać.

Jeśli chcesz być wolny od wpływu sił demonicznych przestań ulegać і poddawać się grzechowi. Czytaj Słowo Boże. Bądź pełen Ducha (Jezusa).

ZŁAMANIE PREKLEŃSTWA.

Przekleństwo może być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Aby złamać  przekleństwo nad rodziną і otrzymać błogosławieństwo trzeba:

  1. Przebywać w Słowie Bożym.
  2. Namaszczenie.
  3. Zbroja Boża.
  4. Chodzenie do kościoła.

Przekleństwo działa przez 4 pokolenia kiedy błogosławieństwo przez 1000. Gdy przekleństwo jest złamane często czuć siarkę w powietrzu. Celowe wyciąganie nagości dzieci Bożych nieuchronnie prowadzi do przekleństwa. Nigdy nie ukazuj słabości braci a raczej delikatnie pomóż іm wydostać się z pułapki. 

12 MOCARZY W BIBLI.

Wierzę, że przyczyną głównych problemów w świecie dziś są złe duchy, dlatego musimy zacząć od mocarzy.

 

Mocarz

(Zły duch)

Demony (Złe duchy manifestujące się pod kontrolą mocarza)

Duch Zazdrości

Złości, zniecierpliwienia, niezadowolenia, podejżlwości, gniewu, współzawodnictwa, mściwości, furii і morderstwa.

Duch

Kłamstwa

Cudzołóstwa, homoseksualizmu, pożądania, przeklinania, próżności, hipokryzji, religijności, zarozumiałości który prowadzi do okultu і wróżbiarstwa.

Duch Poufałości

(Przyjcielski)

Astrologii, horoskopów, wróżbiarstwa,okultyzm.

Duch

Zboczenia

Nienawiści do Boga, błędnej nauki, przekręcający Słowo w zależności od sytuacji,korupcii, obraźliwy,pożądliwości za kobietami, homoseksualizmu, problemów seksualnych, samolubstwa.

Duch

Rozpusty

(Prostytucji)

Cudzołóstwa, nigdy nieusatysfakcjonowany seksualnie, nie potrafi powiedzieć NIE, słabości emocjonalne, łatwo ulegający, kochający pieniądze і świat, powiązany z siłami ciemności.

Duch

Głuchoniemy

Samobójczy,obłąkania,epilepsji,nagły atak apopleksji, lunatyczny.

Duch

Strachu

Zadręczający,terroryzujący, strachu,strachu przed ciemnością, ludźmi, osobowość bojaźliwa, czucia się niezdolnym do niczego Prawdziwy wierzący nie boi się nikogo і niczego.

Duch

Pychy

Kpiący z innych, upartości, plotkarstwa, gniewu, arogancji, obłudy, magii, czarów, kontrolujący demony.

Duch
Związania

Nie modlący się,cierpiętnik,goryczy,nie może wypowiedzieć do Boga OJCZE (nie ma relacji), uzależniony od narkotyków, papierosów, alkoholu, przez swoje zachowanie otwiera drogę demonom a jego dzieci boją się demonów.

Duch

Niedołęstwa

Wszystkie choroby znane człowiekowi oraz paraliż

Duch

Antychrysta

Legalizm, duch kontrolujący і sprzeciwiający się Bogu, przeciwstawia się Darom Ducha Św. albo zmusza do ich użycia w nieodpowiednim czasie np: mówienie innymi językami w czasie.Kazania (Duch Św. nie przeszkadza sobie, ignoruje krew і stara się zastąpić ją czymś innym, rości sobie prawo do kierowania ludźmi, wywyższa się nad innych, piętnuje і potępia świętych, atakuje ich świadectwa, przypomina rzeczy і grzechy z życia przed nowonarodzeniem).  

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]