KIM JESTES ?

 KIM JESTEŚ ?

 Zdumiewającym jest fakt jak wiele razy w odpowiedzi na to pytanie pada słowo - chrześcijanin, a więc jak wielu uważa się za naśladowcę Jezusa Chrystusa.

Nazwa chrześcijanin powstała w pierwszym stuleciu naszej ery; użyto jej po raz pierwszy dla określenia uczniów Pana Jezusa Chrystusa, wyraźnie odróżniających się swoim zachowaniem od reszty społeczeństwa.

W tym świetle chrześcijanin to żywe uosobienie naszego Zbawiciela, człowiek bezgranicznie podporządkowany woli swego Pana, bezkompromisowo posłuszny Jego przykazaniom, wytrwale kroczący śladami swojego Pana.

Jeśli myślisz,że zbyt trudno być takim człowiekiem, to masz rację, ponieważ nikt nie może osiągnąć tego o własnych siłach.Nie zapomnij jednak, że Pan Jezus posiada wszelką moc na niebie i na ziemi i jeśli Jego moc przejawia się w życiu człowieka, może on zwycięsko sprostać temu zadaniu. A ty sam, czy korzystasz z pomocy swego Mistrza? Czy na scieżkach twojego życia podążaszśladami Jezusa?

A może osamotniony bezradnie borykasz się szukając wyjścia ze ślepego zaułka w jaki zapędziło ciężycie, zapomniawszy, że Pan Jezus powiedział:

JA JESTEM DROGA.

Być może czujesz się sfustrowany w konfrontacji z przytłaczającą liczbą ideologii, filozofii czy religii jakie ten świat oferuje  Może dręczy cię pytanie - gdzie jest prawda?

Pamiętaj na słowa Pana Jezusa:

JA JESTEM PRAWDA.

 Lękasz sięśmierci, obawiasz się sądu ostatecznego, w jakimśżałosnym wysiłku pragniesz przedłużyć ziemskie życie tak długo jak to jest możliwe; chyba nawet w najśmielszych swoich marzeniach nie zakładasz,że mógłbyś osiągnąćżycie wieczne. Czy zapomniałeś, że twój Mistrz mówi:

JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYWOT WIECZNY;

KTO WE MNIE WIERZY, CHOĆBY I UMARŁŻYĆ BĘDZIE.

A może czujesz potrzebę duchowego odrodzenia, pewności zbawienia i bliskiego kontaktu z twoim Stwórcą. Wiedz, że Pan Jezus chce zamieszkać w twoim sercu NARODZIĆ CIĘ NA NOWO.

Nie zwlekając wołaj w modlitwie do Pana Jezusa wyznając mu wszystkie swoje grzechy, a On zupełnie zmieni twoje dotychczasowe życie. Wyposaży cię w niezbędną dla chrześcijanina moc do zwycięstwa nad grzechem i uczyni cię owcą Swojej trzody.                    

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]