CIERN PAWLA

CIERŃ PAWŁA

 “Bym sięwięc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosіł wbity zostal cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkowł, abym się zbytnio nie wynosіł. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz Pan powiedział do mnie: dosyć  masz, gdy masz łaske moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje sie w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (II Kor. 12/7-9).

Poniższe rozważanie jest oparte na nauce wybitnego ewangelisty działajacego w I połowie XX wieku : J. Boswortha.  Jednym z głównych argumentów przytaczanych przeciwko służbie uzdrawiania jest Pawłowy “cierń w ciele”. Niewątpliwie szeroko rozpowszechniona doktryna o tym, że Bóg jest autorem choroby i że Jego zamierzeniem jest, by Jego dzieci chorowały wywodzi się z nauki, że Paweł miał chorobę, z której Bóg odmówił mu uzdrowienia.

My jednak wierzymy, że żaden z tych, którzy poświęcili dużo czasu, by przeczytać wszystko, co Bóg mówi na temat uzdrowienia nie wyciągnie takiego wniosku. Wielu chrześcijan, którzy przyjęli, że czas cudów minął, albo nie ma rozróżnienia od kogo one pochodza omija wersety biblijne na temat uzdrowienia, ponieważ przyjmuje, że nie odnosi się to już do czasów dzisiejszych.

 Jako przykład argumentów przemawiających za cierniem jako chorobą Pawła przytoczymy  fragmenty kazania jednego z przedniejszych przedstawicieli duchowieństwa w Nowym Jorku (ponieważ nie walczymy z “ciałem i krwią” nie będziemy przytaczać nazwiska tej osoby): “... Paweł był jednym z najbardziej chorych ludzi. Miał jedną z najbardziej bolesnych i ciężkich chorób wschodnich - opthalmię (chorobę oczu). Widok jego chorych oczu był obrazem cierpienia i pożałowania do tego stopnia, że Galacjanie byli gotowi wyłupić swoje oczy i dać je Pawłowi! Poza wszelką wątpliwość pewnym jest, że Paweł był ciężko chorym człowiekiem. Nie dostał on tej choroby przez infekcję. To Jezus Chrystus mu  ją dał. Paweł nie chciał być chorym. Prosił Pana aż 3 razy, żeby go uzdrowił, ale On mu powiedział: “Moja łaska wystarczy dla ciebie”, czyli lepiej, żeby został chorym, niż wyzdrowiał. I Paweł pogodził się z tym, i powiedział, że będzie chlubił się i radował ze swojej choroby” (koniec cytatów).

 Odpowiadając na powyższe wywody musimy najpierw stwierdzić, że wyrażenie “cierń w ciele” ani razu nie jest użyty w Starym czy Nowym Testamencie w dosłownym znaczeniu, ale wyłącznie jako ilustracja! Ani razu to wyrażenie nie jest użyte w Biblii na oznaczenie choroby!  Na przykład w IV Mojżeszowej 33/55 Mojżesz mówi do Izraela zanim wkroczyli do Kanaanu: “Ale jeśli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, w której się osiedlicie”. Pismo w tym miejscu wyraźnie mówi, że “ciernie w oczach” i “kolce w bokach” to mieszkańcy Kanaanu, a nie choroba oczu, czy choroba ciała.

Niektórzy “nauczyciele” udowadniają, że Pawłowy “cierń” był w jego “ciele” a więc oznaczał fizyczną chorobę. Widzimy jednak, że w przypadku w/w Izraelitow Pismo mówi, że Kanaanejczycy są dla nich “cierniami dla ich oczu i kolcami w ich bokach” co nie oznacza, że Bóg dosłownie wetknie Kanaanejczyków w fizyczne oczy i boki Izraelitów i tylko buty będą im wystawać!

 Bóg natomiast ukazuje, że tak jak cierń w fizycznym ciele jest uciążliwy, tak samo Kanaanici, jeżeli pozostaną będą uciskać Izraelitów na ich ziemi.  8 lat poźniej Jozue mówi, że Kanaanici staną się biczem na boki Izraelitów i cierniem dla ich oczu, jeżeli ich nie wypędzą - Jozuego 23/13. Również apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza, co oznacza jego “cierń”. Mówi on, że jego cierniem jest “posłaniec (z grecka angelos) szatana”. W innych tłumaczeniach mówi się o “aniele diabelskim” i o “aniele szatana” Greckie słowo “angelos” pojawia sie 188 razy w Biblii i jest tłumaczone jako “anioł” 181 razy i jako “posłaniec” (albo wysłannik) 7 razy. We wszystkich 188 przypadkach jest mowa o osobie, a nie o rzeczy czy chorobie. Paweł nie tylko mówi nam, że jego “cierń” to anioł szatana, ale również mówi nam, w jakim celu ten anioł przybył: aby go policzkować.

 Wkrótce po nawróceniu Pawła, Bóg powiedział do Annaniasza o Pawle: “pokażę mu ile musi wycierpieć dla imienia mego” nie przez choroby, ale poprzez ucisk i prześladowanie. Potwierdza to również Paweł mówiąc, że Duch Św. przekonuje go o tym, że gdziekolwiek się uda, to będzie prześladowany. Podobnie każdemu chrześcijaninowi Boża łaska i miłosierdzie została dana by znieść prześladowania i pokuszenia, a nie po to by wziąźć na siebie swoje choroby i grzechy, które przecież Chrystus wziął na siebie, byśmy więcej tym nie byli obciążeni. Bóg powiedział nam, że ci co będą żyć pobożnie w tym świecie prześladowanie znosić będą. Nigdzie natomiast nie powiedział, ze pobożnie żyjący będą pozostawać chorzy! Paweł w swoich listach wymienia wiele ucisków, prześladowań, niebezpieczeństw, itp. nigdzie jednak nie wymienia choroby jako formy ucisku czy prześladowania (np. II Kor. 6/4-10, 11/23-27).

Przez ręce Pawła Bóg dokonywał wielkich cudów i znaków tak, że nawet chustki, których się dotknął były zanoszone do chorych, i byli oni uzdrawiani (Dz.Ap. 19/11-12). Gdyby Paweł był chorym człowiekiem, to te chustki raczej by roznosiły infekcje, niż uzdrawiały.

Niektórzy twierdzą, że Paweł częściowo zaniewidział oślepiony blaskiem w czasie spotkania z Jezusem w drodze do Damaszku i częściowo ta ślepota pozostała. Jak wobec tego wytłumaczyć, że połślepy człowiek mógł napisać własnoręcznie list 26 lat potem?

 Podsumowanie faktów dotyczacych uzdrowienia:

- jedno z Bożych imion jest “Jahwe-Rafa” - Bóg uzdrowiciel,

- słowa, nauka, przykazania, obietnice i służba uzdrowienia Chrystusa, gdzie w    pełni została objawiona wola Boga w stosunku do naszych ciał najlepiej świadczy o postawie Boga wobec choroby,

- ustanowienie daru uzdrawiania jako służby w Kościele Chrystusa,

- wiara, że Chrystus poniósł nasze choroby na krzyż, i że Jego sińce i rany uzdrowiły nas, prowadzi nas do uzdrowienia. 

 Opracował: Roman Ciereszko

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]